Wong Tin Yi

現居 Hong Kong
WT
個人簡介
喜年國際資產管理有限公司政策顧問
身邊的財務自由人
17 成員
人物特別專輯
請輸入驗證碼
Reload Image
謝謝你的意見
「一國兩制」應體現在:華為、蘋果可以並存。
稻穗小編
對比蘋果,華為還有一段距離~
蔡清偉
阿天好,查實呢度有幾個財經作者,大家度度同你出版社有無合作空間~
蔡清偉
阿天無乜老到,永遠25歲
清偉兄, 你的呢個網站整得好掂
蔡清偉
歡迎阿天一起搞,柴娃娃搞掂佢。掂一起掂,萬一唔掂無損失~_︿
閱覽更多