Drag to reposition your photo
取消
儲存

Henry Ho

現居 香港, Hong Kong 出生於 6月 28, 1993
Henry Ho
個人簡介
在香港股票市場,約70%的投資者都是機構投資者,剩下的基本都是散戶,而散戶不論資金力量還是專業性、投資技巧等方面和機構都沒有可比性,而股票市場就是‘大魚吃小魚、小魚吃蝦米’的弱肉強食、適者生存的世界,...閱覽更多
請輸入驗證碼
Reload Image
謝謝你的意見
Henry Ho
稻穗小編
內幕消息的誘惑確實好大。最好係長短棍,做牆頭草
楊清清
講就容易,做起上來好難呀
孫瀚斌
呢幾年賺錢的都係大價股
Henry Ho
稻穗小編
接接地氣更好~感覺硬係理論咗小小
稻穗小編
當然總體係唔錯的文章,拜讀了
Henry Ho
Henry Ho
Henry Ho
Henry Ho
蔡清偉
標題好吸引,拜讀
Henry Ho
稻穗小編
圍觀,標題好吸引
Henry Ho
derrick ng
3至6個月後,可以短些嗎?
Henry Ho
derrick ng
多謝分享!
稻穗小編
如果係港股做例子會更理想,我地炒港股的多
Henry Ho
一樣既算法
Henry Ho
閱覽更多